Con người

Tư vấn viên

– Tiến sĩ Trần Kiên – Tư vấn viên, Giám đốc CLAP

– Luật sư Nguyễn Văn Tú (hình sự) – Giám đốc Công ty TNHH Luật FANCI

– Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Ngọc Lan – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học quản trị

– Luật sư Châu Thành Nam;

– Luật sư Tạ Quang Tòng (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk)

– Tiến sĩ, Luật sư Trương Hồng Quang

– Cử nhân Nguyễn Khắc Thu

Cộng tác viên

– Nguyễn Thị Ánh Tuyết – admin

– Nguyễn Khánh Linh

Thực tập sinh

– Xuân Huy Hoàng

Need help with any legal issues?

0911245235
0911245235